• جستجو براساس زبان:

 • پاک کردن فرم

Protective Effect of Royal Jelly against Renal Damage in Streptozotocin Induced Diabetic Rats

اثر محافظتی ژل رویال در برابر آسیب کلیوی ناشی از استرپتوزوتوسین در موشهای دیابتی

 • نویسنده: Elham Ghanbari, Vahid Nejati , Mehri Azadbakht
 • تعداد صفحات: 8 صفحه
 • سال : 1393 / 2015
 • منتشرکننده: Iranian Journal of Toxicology
 • کلمات کلیدی انگلیسی : Diabetes Mellitus, Oxidative Stress, Rats, Renal, Royal Jelly, Streptozocin
 • کلمات کلیدی فارسی: دیابت شیرین ، استرس اکسیداتیو ، رت ، کلیوی ، ژل رویال ، استرپتوزوسین
Background: Royal jelly has been shown to have antioxidant and anti diabetic effects. The objective of this study was to evaluate the protective effect of RJ against kidney damage in streptozotocin induced diabetic rats. Methods: Thirty two male Wistar rats were divided randomly into four…
در حال ارسال...
امتیاز کاربران
0 (0 رای)

The Effect of Royal Jelly on Reproductive Parameters in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats

تأثیر ژل رویال بر پارامترهای تولید مثل در موشهای دیابتی ناشی از استرپتوزوتوسین

 • نویسنده: Elham Ghanbari, Vahid Nejati, Gholamreza Najafi, Mozafar Khazaei, Mohammad Babaei
 • تعداد صفحات: 8 صفحه
 • سال : 1394 / 2015
 • منتشرکننده: Int J Fertil Steril
 • کلمات کلیدی انگلیسی : Diabetes Mellitus, Male Rat, Royal Jelly, Sperm
 • کلمات کلیدی فارسی: دیابت شیرین، رت نر، ژل رویال، اسپرم
Background: Diabetes mellitus has a variety of structural and functional effects on the male reproductive system. Diabetes results in reduced sperm parameters and libido. The present study aims to investigate the effects of royal jelly (RJ) on reproductive parameters of testosterone and malondialdehyde (MDA) production…
در حال ارسال...
امتیاز کاربران
0 (0 رای)

Royal Jelly alleviates sperm toxicity and improves in vitro fertilization outcome in Stanozolol-treated mice

ژل رویال سمیت اسپرم را کاهش می دهد و نتیجه لقاح آزمایشگاهی را در موش های تحت درمان با استانوزولول بهبود می بخشد

 • نویسنده: Ali Shalizar Jalali , Gholamreza Najafi, Mohammadreza Hosseinchi, Ashkan Sedighnia
 • تعداد صفحات: 8 صفحه
 • سال : 1393 / 2015
 • منتشرکننده: Iranian Journal of Reproductive Medicine
 • کلمات کلیدی انگلیسی : Royal jelly, Stanozolol, Embryo development, Sperm, Apoptosis
 • کلمات کلیدی فارسی: ژل رویال ، استنوزولول ، رشد و نمو رویان ، اسپرم ، آپوپتوز
Background: Stanozolol (ST) is a synthetic anabolic-androgenic steroid often abused by athletes. An increasing body of evidence points towards the role of ST misuses in the pathogenesis of a wide range of adverse effects including reprotoxicity. Objective: The aim of this study was to analyze…
در حال ارسال...
امتیاز کاربران
0 (0 رای)

Protective effect of royal jelly in 2,4,6 trinitrobenzene sulfonic acid-induced colitis in rats

اثر محافظتی ژل رویال در کولیت ناشی از اسید 2،4،6 ترینیتروبنزن سولفونیک در موش صحرایی

 • نویسنده: Turan Karaca, Yesim Hulya, Selim Demirtas, Ihsan Karaboga, Guray Can
 • تعداد صفحات: 10 صفحه
 • سال : 1394 / 2015
 • منتشرکننده: Iran J Basic Med Sci
 • کلمات کلیدی انگلیسی : Colitis, Rats, Royal jelly, TNBS
 • کلمات کلیدی فارسی: رت، ژل رویال، کولیت
Objective(s): In the present study, we evaluated immunological and immunomodulatory properties of royal jelly (RJ) in 2,4,6 trinitrobenzene sulfonic acid (TNBS)-induced colitis in rats. Materials and Methods: Eighteen adult female Wistar albino rats were divided into three groups of six animals each: a control group…
در حال ارسال...
امتیاز کاربران
0 (0 رای)

Protective Effect of Royal Jelly on In Vitro Fertilization (IVF) in Male Mice Treated with Oxymetholone

اثر محافظتی ژل رویال بر لقاح آزمایشگاهی (IVF) در موش های نر تحت درمان با اکسی متولون

 • نویسنده: Ensieh Zahmatkesh, M.Sc., Gholamreza Najafi, Ph.D., Vahid Nejati, Ph.D
 • تعداد صفحات: 7 صفحه
 • سال : 1394 / 2015
 • منتشرکننده: CELL JOURNAL
 • کلمات کلیدی انگلیسی : Catalase, Embryo, Fertilization, Oxymetholone, Royal Jelly
 • کلمات کلیدی فارسی: کاتالاز ، جنین ، لقاح ، اکسی متولون ، ژل رویال
Objective: This study aimed to investigate the effects of royal jelly (RJ) on catalase, total antioxidant capacity and embryo development in adult mice treated with oxymetholone (OXM). Materials and Methods: In this exprimental study, 32 male and 96 female adult Naval Medical Research Institute (NMRI)…
در حال ارسال...
امتیاز کاربران
0 (0 رای)

Comparison of the nutrient composition of royal jelly and worker jelly of honey bees (Apis mellifera)

مقایسه ترکیب مغذی ژل رویال و ژل کارگر زنبورهای عسل

 • نویسنده: Ying WANG,Lanting MA,Weixing ZHANG,Xuepei CUI,Hongfang WANG,Baohua XU
 • تعداد صفحات: 8 صفحه
 • سال : 1394 / 2015
 • منتشرکننده: INRA, DIB
 • کلمات کلیدی انگلیسی : chemical, composition, royal jelly ,worker jelly
 • کلمات کلیدی فارسی: ترکیب شیمیایی، ژل رویال، ژل کارگر
In this study, the chemical and mineral composition and trace elements in royal jelly (RJ) and worker jelly (WJ) and in royal jelly on particular days (only-2-day RJ [O2d], only-3-day RJ [O3d] and only-4-day RJ [O4d])were determined. Significant differences in levels of moisture, protein, 10-hydroxy-2-decenoic…
در حال ارسال...
امتیاز کاربران
0 (0 رای)

تاثیر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامین C در برابر اثرات تخریبی آنمی همولیتیک القا شده به وسیله فنیل هیدرازین بر پارامتر های بافت بیضه موش های سفید آزمایشگاهی بالغ

 • نویسنده: حجت عنبرا، رسول شهروز، حسن ملکی نژاد
 • تعداد صفحات: 12 صفحه
 • سال : 1394 / 2015
 • منتشرکننده: مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
 • کلمات کلیدی فارسی: آنمی همولیتیک، اسید اسکوربیک، ژل رویال، بیضه، موش
زمینه و هدف: کاهش میزان گردش خون و اکسیژن رسانی می تواند موجب اختلال در عملکرد و ساختار بافتی بیضه و اسپرماتوژنز گردد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی توان محافظتی ویتامین C همراه با ژل رویال در برابر تغییرات ساختار بافتی بیضه ناشی از کم خونی…
در حال ارسال...
امتیاز کاربران
5 (1 رای)

بررسی اثر ژل مخلوط آلوئه ورا و عسل در بهبود زخم پای دیابتی

 • نویسنده: عادله بهار، مجید سعیدی، زهرا کاشی، عذرا اخی، خدیجه ربیعی، مهدی داوودی
 • تعداد صفحات: 5 صفحه
 • سال : 1394 / 2015
 • منتشرکننده: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • کلمات کلیدی فارسی: زخم پای دیابتی، عسل، آلوئه ورا
سابقه و هدف: یکی از مهمترین علت های ناتوانی و مرگ و میر در بیماران دیابتی زخم های پای دیابتی است. قرنهاست که از آلوئه ورا (صبر زرد) به دلیل اثرات درمانی شامل بهبود زخم، ضد التهاب استفاده می شود. در این مطالعه از مخلوط…
در حال ارسال...
امتیاز کاربران
5 (1 رای)

بررسی اثر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامین C بر کیفیت اسپرم و برخی از پارامتر های سرمی موش سوری نژاد

 • نویسنده:حجت عنبرا، رسول شهروز، مزدک رازی، حسن ملکی نژاد
 • تعداد صفحات: 11 صفحه
 • سال : 1394 / 2015
 • منتشرکننده: گروه علوم پایه دانشگاه ارومیه
 • کلمات کلیدی فارسی: آنمی همولیتیک، فنیل هیدرازین، ویتامین C، ژل رویال، کیفیت اسپرم
کاهش جریان خون موجب تغییرات آسیب شناسی در عملکرد طبیعی و اسپرماتوژنز میشود؛ همچنین یون های آهن آزاد شده ناشی از لیز گلبول های قرمز و به دنبال آن افزایش یون های آهن در بافت بیضه ممکن است موجب استرس اکسیداتیو و اختلال در عملکرد…
در حال ارسال...
امتیاز کاربران
5 (2 رای)
فهرست
Cart Item Removed. Undo
 • No products in the cart.