بررسی اثر ژل مخلوط آلوئه ورا و عسل در بهبود زخم پای دیابتی

۰
28

سابقه و هدف: یکی از مهمترین علت های ناتوانی و مرگ و میر در بیماران دیابتی زخم های پای دیابتی است. قرنهاست که از آلوئه ورا (صبر زرد) به دلیل اثرات درمانی شامل بهبود زخم، ضد التهاب استفاده می شود. در این مطالعه از مخلوط گیاه صبر زرد و عسل جهت ارزیابی بهبود زخم پای دیابتی استفاده شده است.

مواد و روش ها: در مطالعه کار آزمایی بالینی دو سو کور حاضر افراد مورد مطالعه از بیماران دیابتی مبتلا به زخم پای غیر ایسکمیک و غیر عفونی مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان امام خمینی (ره) ساری در سال 1388 انتخاب شدند و در دو گروه درمان (24 نفر) و دارونما (15نفر) قرار داده شدند. برای مقایسه تاثیر از تی تست و تست کای دو استفاده گردید.

یافته ها: در 39 بیمار (19 زن و 20 مرد) مورد مطالعه میانگین سن، نمایه توده بدنی و مدت زمان ابتلا به دیابت به ترتیب 10/2 ± 56/3 , 4/2±31/2 , 6/6 ±16/2 بود که در دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت. اندازه زخم با استفاده از خط کش تعیین گردید که تفاوت معنی داری در دو گروه وجود نداشت (p=0/36). دبریدمان، شستشو و کاهش فشار برای همه بیماران انجام شد. زخم در 21 (95/5 درصد) مورد از بیماران گروه دارو و 11 (78/6 درصد) بیمار در گروه دارو نما بهبودی داشت (p=0/11).

استنتاج: در زخم های کوچک، غیر عفونی و غیر ایسکمیک اثر ترکیب ژل مخلوط آلوئه ورا و عسل مشابه دارو نما است. دبریدمان، شستشو با نرمال سالین و کاهش فشار در بهبود زخم مشابه دارو موثر است.

مطالب پیشنهادی

دیدگاه خود را ثبت کنید

عضویت
اطلاع از
guest
امتیاز شما
0 دیدگاه
بازخورد داخلی
مشاهده همه دیدگاه ها
فهرست
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.