Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
منوی اصلی

بررسی اثر ژل رویال بر رشد فیبروسارکوما در موش سوری

  • نویسنده: زمان زاد بهنام, شیرزاده هدایت اله, شاهین فرد نجمه, شیرزاد مریم, کردیزدی رحیمه
  • تعداد صفحات: 6 صفحه
  • سال : 1387 / 2008
  • منتشرکننده: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
  • کلمات کلیدی فارسی: فیبروسارکوم، ژل رویال، موش سوری
چکیده

زمینه و هدف: فیبروسارکوم توموری است که از سلول های فیبروبلاست بدخیم و در یک زمینه کلاژن می باشد که روش های درمانی آن عوارض زیادی برای بیماران دارد. ژل رویال یکی از موادی است که در تقویت سیستم ایمنی موثر می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر ژل رویال بر فیبروسارکومای WEHI-164 در موش های سوری انجام گردید.
روش بررسی: این مطالعه تجربی روی 4 گروه 7 سری از موش های سوری نژاد Balb/c انجام شد. سلول توموری فیبروسارکوما WEHI-164 از انستیتـــو پاستور تهران تهیه و در زیر پوست ناحیه سینه موش ها تزریق گردید. سپس به هر کدام از گروه ها، بجز گروه کنترل، قبل از تزریق سلول های توموری و بعد از آن به طور روزانه ژل رویال با غلظت های 100، 200 و300mg/kg از طریق دهانی خورانده شد. اندازه تومور با استفاده از کولیس در روزهای 5، 7، 9، 11، 13، 15و 17 ثبت و با استفاده از آزمون های آماری من ویتنی و کروسکال والیس مقایسه گردیدند.
یافته ها: نتایج این بررسی نشان داد که میانگین اندازه تومور در روزهای 11، 13، 15 و 17 در گروه مورد کمتر از گروه کنترل بود (P<0.05) در هر دو گروه کنترل و مورد متاستازی مشاهده نشد.
نتیجه گیری: ضمن تاکید بر خواص ضد توموری ژل رویال به نظر می رسد که ژل رویال نقش مهمی در کنترل و پسرفت فیبروسارکوما دارد. با توجه به اثر تاخیری ژل رویال در کنترل فیبروسارکوم در این مطالعه، پیشنهاد می شود در مطالعات مشابه حداقل 10 روز قبل از تزریق سلول سرطانی از ژل رویال استفاده شود.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.