کنگره جهانی زنبورداری - اپیموندیا (Apimondia)

دوره چهل و هفتم یوفا – روسیه

  • چهل و هفتمین کنگره جهانی زنبورداری اپیموندیا (Apimondia)
  • محل برگزاری : یوفا – روسیه
  • تاریخ برگزاری : 20 تا 25 سپتامبر 2021
  • رئیس کنگره: A.Butov (رئیس اتحادیه ملی زنبورداران روسیه)
2021/09/25 04:54:52
فهرست